INLEIDING

Golfbaan Sloten KVK 33210145 en GolfClub Sloten KVK 40537226, gevestigd respectievelijk te 1066 CD Amsterdam, aan de Sloterweg 1045 en 1043B exploiteren een golfbaan en golfclub ten behoeve van de golfsport (hierna te noemen ‘Golfbaan Sloten’).

Op alle prijzen zijn wijzigingen voorbehouden. Golfbaan Sloten behoudt zich het recht voor bij onvoorziene omstandigheden, noodzakelijke wijzigingen aan te brengen.

Gebruiksvoorwaarden
Op de website van Golfbaan Sloten (www.golfbaansloten.nl) wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van de aangeboden informatie. Golfbaan SLoten hecht veel waarde aan actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. Golfbaan Sloten kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Golfbaan Sloten of door U aan Golfbaan Sloten middels de website van Golfbaan Sloten anderszins langs elektronische weg. Kennelijke typefouten binden Golfbaan Sloten niet. Prijswijzigingen voorbehouden; de op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Golfbaan Sloten garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Websites van derden
De websites van Golfbaan Sloten kunnen tevens links bevatten naar websites van derden. Golfbaan Sloten is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.

Onderlinge verwijzingen
Linken en verwijzen naar pagina's van Golfbaan Sloten is toegestaan; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen, met behoud van alle auteursrechtaanduidingen. Golfbaan Sloten behoudt zich te allen tijde het recht voor deze gegeven toestemming in te trekken.